اعتبار مجلات علمی

توجه: دو مجله  

 ALTA: Journal of interdisciplinary research

, Acta Medica Mediteranea

نا معتبر می باشند.

 

لیست مجلات علمی پژوهشی معتبر (اردیبهشت 96)

 

مجلات نا معتبر(جدید )

 

سایتهای جعلی(جدید)

 

نشریات نا معتبر آذر 95

 

تسهیل در پذیرش مقالات دانشجویی(1395/6/31)

 

 

فهرست مجلات کم و بی اعتبار

 

از طریق  لینک زیر می توانید به جدیدترین گزارش منتشرشده (JRK 2016) درباره رتبه بندی مجلات علمی دسترسی پیدا کنند. همچنین برای آگاهی از آخرین فهرست مجلات نمایه شده توسط پایگاه استنادی Thomson Reuters نیز می توانید فایل JCR 2016 را از همین بخش دریافت نمایید.

/2016JRK