فرم های پایان نامه و مراحل دفاع

فرم  پروپوزال (جدید)

نکته مهم 1:  قبل از انتخاب استاد راهنما و مشاور در خصوص ظرفیت اساتید از اداره پژوهش دانشکده سوال نمایید. در صورت پر بودن ظرفیت اساتید ثبت پروپوزال امکان پذیر نمی باشد.

نکته مهم 2: برای تصویب موضوع پایان نامه می بایست فرم پروپوزال را به صورت تایپ شده که به تایید مدیر گروه، اساتید راهنما، مشاور، کمیته پژوهشی دانشکده و کمیته تخصصی گروه رسیده به اداره پژوهش تحویل دهید.

نکته مهم 3: تمام متن پروپوزال با فونت B Zar تایپ شود.  فرم  الف با فونت  B Nazanin تایپ شود.

نکته مهم 4: پروپوزال را در صورتی که تمامی امضاهای آن تکمیل بود، در تاریخ تعیین شده فقط به اداره پژوهش دانشکده تحویل دهید، در غیر این صورت مسئولیت عدم تحویل به موقع به عهده دانشجو خواهد بود. ( فرم پروپوزال را در صورت تکمیل شدن در یک کاور پلاستیکی گذاشته و به اداره پژوهش تحویل دهید.)

فرم درخواست تصویب پروپوزال در کمیته تخصصی گروه مدیریت ( ویژه دانشجویان مدیریت صنعتی و اجرایی)

فرم پروپوزال

(اعضای شورای پژوهشی دانشکده برای فرم تایید پروپوزال)

 

برای صدور مجوز دفاع

نکته مهم1: حداقل یک ماه قبل از دفاع دانشجو می بایست فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه را به اضافه صورتجلسه گروه مربوطه برای تعیین داور تکمیل شده به اداره پژوهش تحویل دهد. تکمیل و ارائه فرم های زیر به همراه  CD فایل ورد چکیده فارسی پایان نامه برای صدور مجوز دفاع ضروری می باشد. ( اطلاعات خواسته شده در فرم ها به صورت کامل و دقیق تایپ شود، مثل: نام و نام خانوادگی دانشجو، شماره دانشجویی، نام اساتید راهنما، مشاور و داور، تاریخ دفاع و... .)

نکته مهم 2: در نوشتن عنوان پایان نامه خود در صورتجلسه دفاع نهایت دقت را نمایید که همان عنوان به تصویب رسیده باشد بدون کوچک ترین اختلاف، برای اطمینان می توانید عنوان دقیق را از اداره پژوهش جویا شوید.

نکته مهم 3: برای صدور مجوز دفاع فرم های تکمیل شده زیر را به اداره پژوهش تحویل دهید. 

نکته مهم 4: مدارک را فقط به رئیس اداره پژوهش دانشکده تحویل دهید. در غیر این صورت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

1- فرم ارئه دوره ای پایان نامه

2- فرم اعلام آمادگی برای دفاع  کارشناسی ارشد( یک نسخه) مهم: اگر امضاهای این فرم ناقص باشد به هیچ عنوان اجازه دفاع داده نخواهد شد. پرینت مالی در ترم مربوطه حتما ضمیمه باشد. به همراه این فرم صورتجلسه تعیین داور را برای مشخص شدن داور به مدیر گروه تحویل دهید.
فرم اعلام آمادگی برای دفاع دکتری تخصصی

3- صورتجلسه دفاع از پایان نامه 1( سه نسخه)

4- فرم  صورتجلسه دفاع دانشجویان ورودی 95 به بعد

5- فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه ( یک نسخه)

6- فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه ( سه نسخه، یک نسخه به نام استاد راهنما، یک نسخه به نام استاد مشاور و یک نسخه به نام داور تایپ شود)

7- فرم تعهد نامه با مقاله ( یک نسخه) اگر دانشجو می خواهد مقاله ارائه دهد.

8- فرم تعهد نامه بدون مقاله ( یک نسخه) اگر دانشجو نمی خواهد مقاله ارائه دهد.

9- اطلاعیه دفاع ( دو نسخه)

10- فرم ارزشیابی مقاله ( یک نسخه) اگر دانشجو مقاله چاپ شده یا پذیرفته شده دارد.

11- فرم صورتجلسه گروه حسابداری و مدیریت مالی برای تعیین داور ( یک نسخه همراه با امضاهای کامل که همراه با فرم مجوز دفاع باید تحویل دهید،  تاریخ دفاع حداقل دو هفته بعد از تحویل این فرم با امضاهای کامل به اداره پژوهش تعیین می شود.)

12- فرم صورتجلسه گروه مدیریت صنعتی و اجرایی برای تعیین داور ( یک نسخه همراه با امضاهای کامل که همراه با مجوز دفاع باید تحویل دهید، تاریخ دفاع حداقل دو هفته بعد از تحویل این فرم با امضاهای کامل به اداره پژوهش تعیین می شود.)

13- فرم حضور در جلسات دفاع  (دانشجویان باید قبل از دفاع خود حداقل در سه جلسه دفاعیه رشته خود در دانشکده حسابداری و مدیریت شرکت داشته باشند و قبل از ارائه فرم مجوز دفاع فرم تایید شده حضور در جلسات دفاع را تحویل اداره پژوهش بدهند.)

14-فرم شماره 11-الف(دو نسخه)(جدید)

 

راهنمای نگارش پایان نامه

راهنمای نگارش پایان نامه

آیین نامه نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد کرج

  یک قالب آماده برای نگارش پایان نامه   این یک قالب پیشنهادی می باشد 

  نکته: برای تحویل نسخه نهایی پایان نامه(4 جلد) به اساتید و دانشگاه، رنگ جلد پایان نامه دانشجویان رشته مدیریت سورمه ای   و    رنگ جلد پایان نامه دانشجویان حسابداری سبز می باشد

در CD (3 عدد)که همراه نسخه های پایان نامه تحویل می دهید یک فایل Word پایان نامه و یک فایل Pdf پایان نامه باید موجود باشد.

مهم: به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ، طبق بخشنامه شماره 70/14379 مورخ 94/3/5 نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به صورت دورو باید انجام شود.

فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه (این فرم می بایست تکمیل شده و امضا شده ابتدای پایان نامه قرار گیرد.)

فرم تحویل نسخه های پایان نامه (برای تکمیل روند فارغ التحصیلی این فرم باید با امضاهای کامل در پرونده دانشجو موجود باشد) ( 98/10/10 به روز شده است)