معرفی دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج متشکل از ۱۳ دانشکده است که دانشکده مدیریت‌و‌حسابداری از جمله دانشکده‌های مهم است که در حوزه‌ی علوم انسانی رسالت تعلیم و تربیت دانش‌پژوهان گرامی این حوزه را به عهده دارد. این دانشکده از بدو تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی کرج (۱۳۶۳) فعالیت خود را آغاز کرده است. روسای دانشکده مدیریت به ترتیب از آغاز عبارتند از: جناب آقای ظهیر عمرانی، جناب آقای دکتر هوشنگ فرخجسته، جناب اقای دکتر جلال متقی، جناب آقای دکتر رضا فرضی‌پور صائن، جناب اقای دکتر غلامرضا بابائی روچی، جناب آقای دکتر حسین ملهم و جناب آقای دکتر فریدون اوحدی که زحمات ارزنده‌ای را در خصوص ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشکده تقبل کرده‌اند. این دانشکده در ضلع جنوب‌غربی  دانشگاه در ساختمان ولایت واقع شده است. این مجموعه شامل ۲۱ کلاس آموزشی و ۲ سایت کامپیوتر، اتاق انجمن علمی، کتابخانه، اتاق اساتید، اتاق اساتید پژوهشگر، اتاق دفاعیه، اتاق‌های اداری و اتاق معاون و رئیس دانشکده است. به منظور دسترسی آسان و همچنین ارائه خدمات بهتر به دانشجویان عزیز کلیه اتاق‌های اداری، معاون و رئیس دانشکده و همچنین اتاق اساتید پژوهشگر در طبقه دوم این ساختمان متمرکز شده است.

درحال حاضر این دانشکده از دو گروه مدیریت صنعتی و اجرایی ( مقطع‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد) و حسابداری ( مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری )  تشکیل شده است.

 

مسئولین دانشکده

 

 

سمت

نام و نام‌خانوادگی

شماره تماس

رئیس دانشکده

دکتر فریدون اوحدی

۰۲۶-۳۴۱۸-۲۳۹۲

معاون دانشکده

خانم دکتر الهام السادات هاشمی زاده

۰۲۶-۳۴۱۸-۲۳۸۹

مدیر گروه کارشناسی حسابداری

دکتر سید حسین حسینی

۰۲۶-۳۴۱۸-2635

مدیر گروه کارشناسی‌ارشد و دکتری حسابداری

دکتر حمید احمدزاده

۰۲۶-۳۴۱۸-2635

مدیر گروه کارشناسی مدیرت صنعتی

دکتر علی رمضانی

۰۲۶-۳۴۱۸-2635

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و مدیریت اجرائی

دکتر علی رمضانی

۰۲۶-۳۴۱۸-2635

رئیس اداره پژوهشی دانشکده

خانم دکتر سمیه حقایقی

۰۲۶-۳۴۱۸-۲۸۳۷

رئیس اداره دانشجوئی دانشکده

 خانم پناهی

۰۲۶-۳۴۱۸-۲۵۱۹

رئیس اداره عمومی دانشکده

آقای محسن معروفی

۰۲۶-۳۴۱۸-۲۵۱۴

رئیس اداره آموزشی دانشکده

آقای شعبان لهراسبی‌فرد

      ۰۲۶-۳۴۱۸-۲۵۱۵