امور آموزشی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند که در طول دوره‌ی تحصیلی خود به منظور بهره‌برداری بیشتر از امکانات آموزشی و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل آموزشی به نکات زیر توجه فرمائید:

1-     حداقل تعداد واحد انتخابی برای دانشجویان مقطع کارشناسی در سیستم آموزشی تمام وقت ، 12 واحد ، پاره وقت 10 واحد می‌باشد .

2-     حداقل تعداد واحد انتخابی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 8 واحد و حداکثر 14 واحد و برای مقطع دکتری تخصصی حداقل 6 واحد و حداکثر تعداد 12 واحد می باشد .

3-     مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز دروس وابسته‌، برعهده شخص دانشجو می باشد . (دانشجویان می توانند از آدرس اینترنتی دانشگاه ، http://www.kiau.ac.ir/persian و از لینک مربوط به دانشکده خود، دروس پیشنهادی ترمی رشته ی خود را مشاهده نمایند).

4-     دانشجویان ممتاز (معدل کل 17 به بالا) چنانچه نتوانند در موعد مقرر ( با توجه به زمانبندی ثبت نام) انتخاب واحد نمایند، می‌بایست مطابق زمانبندی اعلام شده ، با سایر دانشجویان ورودی خود انتخاب واحد کنند.

5-     دانشجویانی که متقاضی اخذ دروس باقیمانده خود  به صورت معرفی به استاد می باشند ( حداکثر 4 واحد نظری باقیمانده داشته باشند)، می‌توانند درخواست خود را  قبل از انقضای زمان حذف و اضافه تسلیم گروه آموزشی نمایند تا تعداد واحد باقیمانده ایشان دقیقا توسط گروه آموزشی نیز کنترل شود و امکان انتخاب واحد به صورت معرفی به استاد فراهم آید.

6-      انتخاب بیش از یک عنوان  از دروس عمومی اسلامی در هر نیمسال ، مغایر بخشنامه بوده و دروس مذکور چنانچه بدون مجوز انتخاب گردند ،  حذف خواهند شد.

7-     دانشجویان توجه داشته باشند در صورت مشروطی در نیمسال قبل ، نباید نسبت به اخذ دروس مازاد بر سقف مجاز مشروطی اقدام کنند در غیر این صورت واحدهای مازاد از سوی گروه آموزشی مربوطه حذف و شهریه آن مسترد نخواهد شد.

8-     با توجه به بخشنامه های سازمان مرکزی ، رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی الزامی می باشد . چنانچه سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام رسیده و فاقد مجوز لازم باشد ، ثبت نام فاقد ارزش تلقی می‌گردد.

9-     شایسته است دانشجویان پس از انتخاب واحد ، از ثبت دروس انتخابی خود اطمینان حاصل نمایند.

10-  دانشجویان توجه داشته باشند دروس انتخابی بدون کلیک برروی قسمت تایید نهایی نیز بعنوان انتخاب واحد دانشجو ذخیره می‌شود.

11-  دانشجویانی که بعنوان دانشجوی ترم آخر ثبت نام می نمایند، می بایست در اسرع وقت جهت تحویل مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی به امور دانشجوئی مربوطه  مراجعه نمایند.

12-  چنانچه دانشجویی جهت ثبت نام تعداد حداکثر 24 واحد درسی باقیمانده دارد ، می بایست جهت بررسی وضعیت تحصیلی و واحدهای باقیمانده به گروه آموزشی خود مراجعه نماید.

13-  انتخاب بیش از 14 واحد دروس به همراه 2 واحد درس کارآموزی (به استتثای دانشجویان ترم آخر) ممنوع می باشد.

14-  دانشجویان انتقالی از سایر واحدها که پرونده ی تحصیلی آنان تاکنون از واحد مبدأ واصل نگردیده است،  می‌بایست جهت پیگیری به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

15-  قابل ذکر است که دانشجویان ارجمند تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند با ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه واقع در حوزه‌ی ریاست مراجعه نمایند.