توجه: اطلاعیه مهم (آخرین مهلت تحویل فرمهای آمادگی دفاع برای دفاع بهمن ماه)

۲۳ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۴ کد : ۶۸۲ اخبار دانشگاه
اطلاعیه مهم (آخرین مهلت تحویل فرمهای آمادگی دفاع برای بهمن ماه)

آخرین مهلت برای تحویل فرم های آمادگی دفاع برای دفاع در بهمن ماه ، 20 آذر ماه  می باشد، در غیر این صورت امکان دفاع در بهمن ماه  وجود نخواهد داشت.

مهم:  مهلت ذکر شده قابل تمدید نمی باشد.